ePub123.nl:
Stap voor stap van Word naar ePub

In een paar stappen je tekstbestand(en) omzetten naar een ebook (in ePub-formaat)? Ja, dat kan – of je nu met Windows of Mac werkt. En je hebt er geen dure software voor nodig. Een paar gratis, open source programma’s zijn voldoende. In mijn boek laat ik je zien hoe je daarmee Word-bestand(en) snel en slim converteert tot een ePub-bestand.

Dit boek leert je aan de hand van een voorbeeld hoe je in negen stappen van een aantal Word-bestanden een ebook in ePub-formaat maakt. Alle bestanden die ‘onderweg’ worden aangemaakt voor het voorbeeldboek, zoals een cover, en een stylesheet voor de vormgeving van het ebook, krijg je erbij. Zo kun je het hele proces goed volgen en je eigen bestanden tijdens elke fase van het proces vergelijken met de voorbeeldbestanden.

ePub2 en ePub3

Het ebook dat je leert maken is een ePub2-bestand, dat wil zeggen dat de breedte ervan zich aanpast aan de ereader waarop het gelezen wordt, en dat de lezer zelf invloed heeft op zaken als het lettertype en de regelafstand. Dit formaat kan op vrijwel alle ereaders worden gelezen.

Daarnaast bestaat er ook een ePub3-formaat, waarmee ebook-pagina’s een vaste layout krijgen. Die passen zich dus niet aan aan de ereader of aan de instellingen van de lezer. Dat formaat komt dichter in de buurt van een pdf, en is bijvoorbeeld een geschikt formaat voor fotoboeken.